VÅR PROCESS

Tillsammans med fastighetsförvaltaren väljer vi ut lämpliga utrymmen som är
i behov av mer eller mindre omfattande renovering.
Vi anordnar sedan workshops för de boende som önskar att vara med i projektet,
framför allt riktar vi oss till barnen i området.

Som arkitekter önskar vi att ta oss bort från våra ritbord och ut i verkligheten.
Det är så vi menar att vi verkligen kan göra skillnad.
Vi vill uppmuntra de boende till att tro på att man själv kan påverka sin närmiljö.

Utifrån de tankar och idéer som uppstår i dialog med de boende och förvaltaren,
formar vi ett inredningsförslag som innefattar färgsättning och eventuellt  ljussättning
och möblering. Jobbet utföres därefter av professionella hantverkare efter våra ritningar och anvisningar.

Vi har under årens lopp, som verksamma arkitekter i regionen, byggt upp ett kompletterande nätverk av olika kompetenser inom bygg och anläggning.

trapphus-före-efter-W