VÅR MISSION

I alla bostadsområden finns det många bortglömda rum och skrymslen.
Det kan vara tvättstugor och trapphus men också korridorer och torkvindar, fläktrum, gemensamma förrådsutrymmen och outnyttjade källarlokaler.

Alla dessa anonyma och grå rum är också rum som vi vistas i ofta och som naturligtvis påverkar hur vi trivs. Vi har en mission! Vi ger dessa rum ett enkelt lyft med ljus,färg och fantasi. Vi gör det tillsammans med de boende, utifrån deras idéer och tankar. Framförallt arbetar vi tillsammans med barnen och ungdomarna. Vi tar fram den kulturella rikedom som finns dold i dessa bostadsområden, och gör de boende delaktiga i sin egen miljö. Vi vill inte arbeta ”uppifrån” utan på samma nivå, i nära och levande samtal.

Vi är själva överraskade över hur  små insatser kan få så stor effekt.  Vi kallar det därför ”arki-punktur” för slitna bostadsområden. Och vi kan se stoltheten och glädjen hos de boende över att vara delaktiga i detta arbete.

Otaliga undersökningar angående boendemiljöer visar  att när människor trivs i sin närmiljö – och  känner sig delaktiga – då minskar vandalisering och likgiltighet inför närmiljön.
Det betyder naturligtvis att en effekt av att ta sig an dessa rum – är att underhållskostnaderna för fastighetsägaren med all sannolikhet minskar.

 

KAN DET VARA MYSIGT I EN TVÄTTSTUGA?

tvättstuga-

EN KÄLLARLOKAL FRÅN 70-TALET BLIR EN TRIVSAM FRITIDSGÅRD

Fre efter datarum

 

MED LITE FÄRG KAN MAN GÖRA UNDERVERK

WC före efter